Quy định server Tru Tiên Mị Lực

Về mức độ tiện dụng vì trình độ lẫn số lượng GM còn hạng chế nên server chỉ theo dạng Lan nên sẽ có nhiều bất tiện, tuy nhiên quy định để có một server ổn định là không thể không có.
1. Vi phạm hack dupe hoặc sử dụng - phân phối trang bị hack dupe sẽ bị chặn vào server vĩnh viễn, trường hợp thay đổi thông tin khác để vào server khi bị phát hiện sẽ Blocked không cần nêu lý do.
2. Các trường hợp Gato có thể bị kích khỏi Group Facebook, nếu thuộc loại Gato thần thánh thì cấm vĩnh viễn khỏi Group Facebook, ngoài ra các cá nhân có dấu hiệu cố ý phá hoại >>> chơi thì ít mà phá là chính cũng sẽ được xem xét chặn vào server.
 3. Server không cho phép luyện khí trang bị từ +12 trở lên, vượt quá mức sẽ bị xử lý xóa trang b và kèm cấm tài khoảng từ 03 đến 07 ngày.
Các trường hợp +12 +13 +14 rồi sử dụng, hoặc cố ý công khai sử dụng sẽ bị Blocked từ 30 đến 60 ngày.


4. Một người sử dụng có 03 tài khoản đăng ký, chỉ cần một tài khoản liên quan hack thì có thể bị Blocked tất cả các tài khoản mà mình đang sở hữu.

http://trutien.gzoom.vn/2016/04/lien-he-server-mi-luc.html

Lưu ý nếu server có Update phiên bản 12 class hay 14 class thì các trường hợp vị phạm vẫn được bảo lưu, tức đã nằm trong danh sách chặn thì server sẽ không chào đón bạn dù bất cứ phiên bn nào.