Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Update 13: Xà Niên VIP vs Quý Tị VIP

 

Bản Update này sẽ kéo lại các class theo đường công, với 02 vật phẩm theo các link sau đây:
 Các bạn đến npc đổi chiến cang vip để đổi nhé.
Sang tuần sau có thể chúng ta sẽ có set Hạ Tuệ, và tuần tiếp nữa là Phệ Hồn đc đổi bằng kim chuyên.
Những vật phẩm sau một thời gian cày kiếm GM có thể cho đơn giản hóa khi có vật phẩm mới xuất hiện >>> nhằm cân lại trang bị cho các nhân vật.