Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Update tuần 11 chủ đề: Phù chí thánh

 

Thể theo 1000 lời yêu cầu cần có thêm vật phẩm cày kéo, trong update lần này chúng ta sẽ có thêm phù chí thánh, có thể train tại map Phần Hương bãi vip hoặc dùng vàng để nâng cấp. Không phải gm chỉ điểm nhưng các thế lực trong games nên tìm cách (nói trắng ra là red) để ngăn cản kéo dài tối đa thời gian farm của phe địch.


Một thay đổi lớn tại bãi train phần hương là các Baby có thể aoe xã ga lẫn PK mà k sợ bị quái vip one hit như trước đây.

Bên cạnh đó cập nhật thêm vài set thời trang cho các Baby mún làm điệu.
Xổ số Mega Phệ Hồn vẫn chưa cập nhật nhưng khuyến cáo mún sở hữu Phệ Hồn thì các bạn vẫn nên dự trữ hàng nóng cáng nhiều càng tốt