Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Update tuần 09 chủ đề: Pháp thân VIP

 

Vâng xin chào tất cả các bạn, trong tuần 9 này chúng ta sẽ có sự xuất hiện của pháp thân vip cố đĩnh, bên cạnh đó là các cập nhật về đồ thời trang thú cưỡi.
Lộ trình tuần 10: Cập nhật chiến cang
Lộ trình tuần 11: Cập nhật SET Hạ Tuệ
Lộ trình tuần 12: Chiến tranh lãnh thổ
Lộ trình tuần 13: Giải "Đấu trường sinh tử"
Một số hình ảnh Update tuần 9.