Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

V/v tăng cường thánh hỏa Lưu Ba giờ Câu Cá.

 

V/v tăng cường thánh hỏa Lưu Ba giờ Câu Cá.
Đầu tiên cũng xin thừa toàn thể quý vị gamer, games là phải có PK, do k có Tools Q nên GM sẽ dồn hết vật phẩm vào câu cá để những người k đi Boss đc có cơ hội kiếm bằng câu cá.

- Các quý vị gamer mới chơi hay PK kém cũng đừng quá than vãng, games mà k có PK thì cũng k ai chơi. Các bạn đã đc hỗ trợ SET đồ +11, Khảm 8 tương đối dễ kiếm khi chỉ cần tích cực online 1 tuần. Còn lại mún kiếm thêm đồ thì phải khó khăn. Người khác đi săn Boss cũng phải PK hoa cả mắt, mỏi cả tay mới có được. Mún câu cá trong bình yên thì hoàn toàn không thể nhé.

- Tiếp theo cũng xin thưa các vị đam mê PK, cày kéo điều đặn nên đồ Full sớm. Đương nhiên đi red là niềm vui, tuy nhiên ở gốc độ nào đó GM vẫn phải căng bằng, vì server này Gamer gà PK nhiều. Bãi lưu ba 03 thánh hỏa chỉ là hạng chế gây rối.

Cuối cùng là xin hết, ai cảm thấy chơi đc thì chiến, muốn làm vua là chúa thì sang server khác, vì có rất nhiều server để các bạn chọn.