Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Update tuần 8 chủ đề: Sư đồ phát quang

 

Xin chào tất cả các Baby, theo lộ trình trong tuần này chúng ta có một số cập nhật đáng lưu ý như sau:
1. Dùng kim chuyên đổi sư đồ, do k có tools làm Q nên việc cho đổi tự động ingames là bất khả thi. nên các bạn chỉ còn cách trữ đủ item và pm GM để đổi.
Cũng có một vài bạn ý kiến sau k cho làm Q lấy sư đồ hằng ngày (xin thưa là không có tools Q), một số bạn lại nói đã bỏ công cày sư đồ giờ cho có dễ quá thì bất công (xin thưa ngay từ đầu đã thông báo sudo có đc đơn giản và k khó).
Mức quy đổi:
Ap Dung tu: 30/11/2016 (Do mọi người bảo 200K điểm k đủ nên có chút thay đổi)
+ 1700 Kim chuyên = 300K sư đồ
+ 1000 kim chuyên = 200k điểm sư đồ
+ 500 kim chuyên = 100k điểm sư đồ
(Lưu ý: 01 nhân vật chỉ đc quy đổi một lần duy nhất, pm đổi thêm lần 2 không xử lý).
Ngoài ra các bạn có thể donate 200K điểm sư đồ với 50K thẻ. 100K thẻ = 300K sư đồ.

2. Thay đổi một số set thời trang khác để các bạn có thể ăn diện mỗi ngày 1 set.

3. Cho đổi thú cưỡi kỳ lân xanh, đực cái có đủ, suy nghĩ kỹ trước khi đổi.
4. Cho đổi PB môn phái 135 lấy tụ bảo bồn.

5. Từ tuần sau, hàng tuần khi đến ngày bảo trì, Bang hội nào đang chiếm giữ Lăng tiêu thành sẽ nhận đc 5m vàng.

6. Link Update: