Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Update Tuần 7: Chủ đề Pháp bảo thần tộc

 

Trong tuần này sự kiện chú ý nhất vẫn là PVP, bên cạnh đó là một số Update theo lộ trình kèm một số vật phẩm mang tính chất làm đẹp.