Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Thể lệ điều khoản PVP 2 vs 2

 

Đến giờ các đội tập trung tại Tu La, GM sẽ dẫn đến điểm thi đấu, mỗi đội 03 người nhưng chỉ có 02 người tam gia.
Người chơi k đc xinh buff từ bên ngoài của class khác hay ac nood của mình, nếu phát hiện buff khả nghi GM có thể xử lý relog, chỉ đc lấy buff từ 03 đồng đội của mình.


Sau khi GM đếm hiệu lệnh ngược 3 đến 1 là PK tự do, bên nào còn sống xót cuối cùng là win. Sau khi hiệp 01 kết thúc, GM sẽ căn cứ vào thời gian của games, ví dụ lúc kết thúc thời gian là 10h7 phút, thì đúng 10h12 phút GM sẽ đếm hiệu lệnh bắt đầu hiệp 2.
Nếu có mặt chậm thì xem như thua.
Lưu ý: các người chơi khác k đc phép lại gần xem thi đấu >>> tránh rối loạn.