Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Nội dung Update 02/07/2016

 

Một số nội dung Update các baby cần lưu ý:
1. Hệ thống Boss được cập nhật thêm tỷ lệ Rate Boss vào khung giờ 20h (tuy nhiên thời gian hiện Boss được rút ngắn xuống còn 1h20p).
Ngoài ra khung giờ Boss 11h trưa và 23h đêm được cập nhật Rate hơn các loại Boss khác và chỉ thua Boss 20h.
2. Cho đổi châu khảm bằng kim chuyên, có chút nhằm lẫn trong hình >>> đúng là 1000 KC = 2000 Châu.
 3. Cho đổi cá mị cá vĩ lấy kim chuyên

 4. Cho đổi lên pháp thân 11 lẫn thuê.
 5. Bán hộ phù vinh quang tại NPC thợ rèn, do bao hộ phù bị thiếu nên hộ phù này chỉ được bán lại giá bèo bọt trong shop NPC.