Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Nội dung Link Update 09/7/2016

 

Nội dung Link Update 09/7/2016
 
Từ tuần này, vào ngày bảo trì thứ 7, G nắm giữ Lăng Tiêu Thành sẽ được trao giải thưởng 2000 Đá Mị Lực, 2000 Kim Chuyên, 2.000.000 Vàng. GM chỉ căn cứ khi bảo trì ngày thứ 7 G nào đang nắm giữ thành. Còn trong tuần là chuyện chiến thuật của các G tự tính.
 


 Nguyên liệu Up nhẵn 5 Sao
 Xổ số cho ra thú cưỡi: Bò, Mèo, Khỉ
 Thêm vài set thời trang
Cho đổi Item hỗ trợ cày sư đồ, ngoài ra ai có nhu cầu có thể dnt sư đồ với mức giá 100point = 250k điểm.