Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Tru Tiên - Hướng dẫn làm Q Nguyên Thần cho Phật

 

Sau đây là bài viết chia sẽ của TonySang về các lên Level nguyên thần trong Tru Tiên Mị Lực 11 Class.
Đầu tiên chúng ta xem Q có thể nhận, theo thông tin Q chúng ta sẽ tìm đến NPC Trả Q Nguyên Thần Map Phật.
Nâng 9 lên 10

Nhiệm vụ tự đưa ta đến Map Thiên Âm Tự để đánh 01 con Mod, sau khi đánh xong Mod chúng ta chạy về phía nam Thiên Âm Tự trả Q cho NPC

Sau khi trả Q chúng ta về Hà Dương di chuyển vào Map bàn long phong.
Di chuyển đến theo tọa độ bản đồ và đánh con Mod to nhất trong đám.
 Chém xong về trả Q, nhận tiếp Q 18 lên 19 nếu chúng ta có đủ điểm
Nâng 18 lên 19.
Chúng ta gặp một số NPC theo hướng dẫn của nhiệm vụ.
 


Tiếp đó chúng ta vào bàn long phong đánh Mod, chú ý Q có thời gian.Đánh con boss nhớ đeo vật phẩm Q cho rồi dùng skill đó đánh Boss. 
Còn tiếp......
Cảm giác có gì đó sai sai nhưng vẫn cảm ơn bài viết của bạn đã chia sẽ.