Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Tổng kết Tài Phú Tuần 01 - Mị Lực 11 Class

 

Tri Ân Tài Phú donate khi server Open trong hai tuần tiên, mỗi tuần phát quà một lần vào ngày chủ nhật (tức ngày 12/6 và 19/6). 
Nội dung giải: 
Nạp cao nhất tuần: 30 Kim tinh thiết ngọc cấp 10. 
Nạp cao nhì tuần: 20 Kim tinh thiết ngọc cấp 10. 
Nạp cao tam tuần: 10 Kim tinh thiết ngọc cấp 10. 
Nạp trên 50k (Lưu ý là trên): nhận 05 Kim tinh cấp 10. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Do một số bạn không cần kim tinh 10 nên có thể quy đổi ra thành Đá Mị Lực, tỷ lệ 5 kim tinh 10 = 100 Đá Mị Lực.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Do cùng số điểm dnt là 700 Point. Nên giải 1 & 2 sẽ cộng lại chia 02 cho 02 cá nhân.
 Salem174 - 700 Point
 
TuấnAnh - 700 Point
 
 Áđù - 600 Point.
 
Thêm một thông tin cho các bạn có dnt bảo lưu từ bản 09 class, là thời gian các bạn có thể sử dụng số dnt đó bắt đầu từ ngày 16/6/2016. Và tránh vỡ server nên đối với những baby có bảo lưu nhiều mỗi tuần chỉ được lấy max giá trị 500point.