Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Thông báo kết quả đấu giá Thần Thú Hắc Long

 

Thông báo kết quả đấu giá Thần Thú Hắc Long Mị Lực. 
Nội dung đã thông báo khi đấu giá: 
"Đấu giá thú cưỡi Thần Thú Hắc Long tốc độ 6.5 = Point, lưu ý server chỉ có 02 con duy nhất, phương thức đấu giá: 02 người ra giá cao nhất sẽ sở hữu thú cưỡi này. 
Thời gian kết thúc đấu giá là 10h ngày 19/6/16 
Lưu ý có thể dùng dnt bảo lưu để đấu giá (nhưng k quá 500 point trong tuần)."

Tổng kết có 15 Baby tham gia đấu giá, giá thấp nhất được đưa ra là 300k, giá cao nhất là 1tr1 (tuy nhiên giá send GM lúc 10h 6 phút của TuấnAnh là trễ so với thời gian quy định 06 phút nên không được áp dụng).

Như vậy giá cao nhất là 800k, có bốn giá 800k, như vậy người ra giá 800k sớm nhất sẽ "đoạt thú", 02 giá cao nhất thuộc về: salem609 và salem174.