Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Nội dung Update ngày 26 tháng 5 [Tru Tiên Mị Lực]

 

Với tình hình hiện tại, hầu như khoảng 70% các bạn đã khảm 7, 8. Và 95% đã full set 135+11, cũng đến lúc có thêm vật phẩm khác để cày. Server cũng đã cập nhật các hộ phù để cho các class có thể trao đổi. 
Link Update 25-6: https://www.fshare.vn/file/3EJAF4W1469J
Một số nội dung Update lần này như sau:

 Cho Free khảm 04 bán tại NPC

 Tăng tỷ lệ đổi đá sang kim tinh C9 >>> bắt buột muốn kiếm kim tinh C9 nhanh thì phải auto Map VIP Phần hương cốc >>> Có thêm kèo PK.


 Cho đổi KT PT sang đá Mị Lực

 Bán thắng thạch ở Shop NPC

 Cho đổi Hộ phù đơn các class tại NPC Thánh Nữ Mị Lực


Fix lại thuốc nguyên thần 9999