Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Lưu ý về việc Copy Pháp bảo

 

Pháp bảo sau khi copy nếu tác động vào sẽ bị trở lại ban đầu. Nên các bạn phải chọn một pháp bảo full toàn bộ để copy. Trường hợp khác class thì phải làm skill của class mình rồi copy các phần khác thôi.
Lưu ý chỉ copy cùng loại PB với nhau. Phệ Hồn copy Phệ Hồn. Khi coppy các bạn vui lòng chuẩn bị sẵng PB: Thần Phẩm - skill Cấp 3 - Level 35.
Phi coppy là 50 Point, có thể dùng dnt bảo lưu để copy. Vì coppy không bảo hành. Nên các bạn vui lòng đọc kỹ nội dung thông báo.

Khi bạn coppy PB của ái đó thì người đó sẽ nhận được 30 Đá Mị Lực (Với điều điện PB đó là PB gốc chứ không phải PB copy).