Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Hướng Dẫn Cày Level Tru Tiên Mị Lực 11 Class

 

-Khi mới vào game các bạn mở rương màu xanh ra sẽ có 1 pet LTK (sự dụng  skill pet để  aoe quái cho mau) ( cách bug skill pet : thông linh hoặc ngự bào sau đó gọi pet ra và sd skill sẽ ko bị delay skill pet) 
-Sau đó các bạn ra Thành đánh vài em sơn trư ( kiếm vàng mua x2 ở NPC di chuyển ) 
-Khuyến khích nên luyện khí áo + vũ khí trc khi train ( nên xin vàng của các pro ) 
-Những Vật phẩm cần thiết đều có bán ở NPC di chuyển HDT.

2.   Level 80 - 114 ( Các bạn train ở man hoang ) ( chủ yếu train = pet ).
3.    Train ở Côn Luân (Nhớ luyện khí đồ)
120 >>>135 : Màu đen 
135 >>> 137: Màu Đỏ 4.    
4. Từ 137 >>> 150 Train ở Tu la
137141 : màu đen 141150: màu đỏ 5.    
Sau Cs các bạn có thể train ntn nhưng đến khoảng lv 140 trở lên thì phải train bãi vip PHC hoặc map tam giới ( vừa train lv vừa cày đồ  ) 
Có Gì Sai Sót Mong Mn Thông Cảm ^^! 
Bài viết do Gió Liệt Sơn chia sẽ.