Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Chia sẽ cách Farm Đá Mị Lực khi còn yếu...

 

Sau đây là chia sẽ của bạn TonySang về cách farm đá tại khu vực Tam giới, nội dung được chỉnh sửa xíu từ thông tin TonySang cung cấp.
Việc mới vào server không có trang bị, các vật phẩm dùng đá là chính, các bạn cần chọn ra hình thức cày phù hợp.
Ở mốc level 135 chuyển sinh, cần trang bị ít nhất 2 món trang bị Vũ Khí 135+11, Áo 135+9 (02 Món tốn 100 Đá). Mua kim tinh 8 luyện khí cũng căn phếch mới lên +11.
Trung bình mỗi giờ auto sẽ nhặt được tương đương 04 đến 06 viên Đá Mị Lực (03 Vé thành chiến bằng một đá).
Nhiều bạn chọn train bên ngoài vì Exp cao hơn hoặc tỷ lệ rơi vật phẩm cao hơn nhưng phải chấp nhận bị RED.
Đến tam giới ta nhẹ nhàng hơn khi auto được ngủ ngon giấc, một đêm auto 7h sẽ kiếm trên 50 đá.
Nhớ thiết lặp chế độ nhặt khi auto pháp bảo để hạng chế full hàng trang.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Cám ơn bạn TonySang với thông tin chia sẽ, phần thưởng nội dung là 100 Đá Mị Lực, hãy cùng chia sẽ như Sang nhé các Baby.
Đây là thông tin chia sẽ của cá nhân, thực tế GM không giám chắc nhé, các bạn tự kiểm nghiệm lại.