Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Các sự kiện trong server Mị Lực hằng ngày.

 

Các bạn chỉ giành thời gian để tham gia một trong các sự kiện chính sau đây:
- 08h sáng: Boss Thiên Âm Tự (gần Hắc Phong Trại)
- 09h sáng: Boss Thiên Âm Tự (gần Hắc Phong Trại)
- 11h trưa: Boss Côn Luân (gần Lãnh Phong Sơn)
- 13h trưa: Boss Côn Luân (gần Lãnh Phong Sơn)
- 14h trưa: Boss Côn Luân (gần Lãnh Phong Sơn)
- 15h chiều: Boss Lưu Ba (gần Ngư Trùng Khê)
- 16h chiều: Boss Lưu Ba (gần Ngư Trùng Khê)
- 18h chiều: Sự kiện Câu cá Lưu Ba.
- 19h đêm: Boss Tử Trạch (gần Nội Trạch) 
- 20h đêm: Boss VIP Tử Trạch (gần Nội Trạch) 
- 19h30 đêm: Săn vàng tại Hà Dương (thu phục Phản đồ)
- 21h đêm: Boss Tử Trạch (gần Nội Trạch) 
- 23h đêm: Boss Tử Trạch (gần Nội Trạch)
- 01h khuya: Boss Tử Trạch (gần Nội Trạch) 


Ngoài ra các bạn nên tham gia sự kiện 7Boss các ngày thứ 4 - 5 - 7 hàng tuần, tại các Map Nam Cương - Côn Luân - Tu La. Sự kiện mang lại rất nhiều vàng.   

Đối với những bạn có thời gian canh máy, thì cấm auto khu vực bãi VIP phần hương >>> RED PK liên tục.
Không có thời gian thì auto khu vực tam giới (NO RED), cấm bình an cả ngày.