Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Hướng dẫn cày Vàng Tru Tiên Mị Lực 11 Class

 

Hướng dẫn cày Vàng Tru Tiên Mị Lực 11 Class, lượng vàng để sử dụng một ngày khoảng 50k đến 100k vàng sẽ thoải mái. Chúng ta sẽ có 02 cách cày vàng chính.
Một là đánh phản đồ thái hạo từ 19h15 đến 20h10 hằng ngày tại Map hà Dương. Một pé phản đồ sẽ rơi 5000 vàng.
Cách thứ 02 là tham gia hoạt động 7Boss, cái này thì có PK tranh giành. Map Tu La 90.000 vàng/con. Map Côn Luân 80.000 vàng/con, Map Nam Cương 60.000 vàng/con.

Cách thứ 03 là tham gia sự kiện câu cá lúc 18h hằng ngày, Tôm sứ 15.000 vàng/con, Cua gạch son 30.000 vàng/con.
Ngoài ra khi rain bãi Phần Hương VIP, tỷ lệ 2 vàng/con, cũng giúp bạn có được một khoảng ngân lượng nhất định.