Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Giới thiệu Vật phẩm Huy Hiệu Hàn Nguyệt [11 Class]

 

Tru Tiên Mị Lực 11 Class - Xin trân trọng giới thiệu vài trò của vật phẩm Huy Hiệu Hàn Nguyệt trong phiên bản này. Có thể nói đây là một trong 03 vật phẩm giá trị của phiên bản lần này.
Các baby có thể đến Bích Dao Thương Nhân để đổi các vật phẩm giá trị.
Một số vật phẩm các Baby có thể trao đổi như:


Ngoài ra để đổi trang bị Càn - Ly - Khảm, các bạn sẽ cần sử dụng Đá Mị Lực, giá trị đổi 1 vật phẩm = 50 Đá Mị Lực, baby có thể có đá bằng cách dùng Huy Hiệu Hàn Nguyệt, train Tam giới, Train bãi VIP, Săn Boss.


Trong các bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho các Baby về các phẩm phẩm khác cũng như hệ thống chơi trong phiên bản này.