Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Giới Thiệu Vai Trò Đá Mị Lực Trong Phiên Bản 11 Class

 

Tru Tiên Mị Lực 11 Class - Xin trân trọng giới thiệu vai Trò Đá Mị Lực Trong Phiên Bản 11 Class, hiện server đang canh ước tính mức độ Rate Đá Mị Lực như sau:
Auto tam giới 01 viên/giờ.
Auto bãi VIP phần hương 01 viên/giờ, nhưng bãi này được thêm VP hot khác.
Boss loại 01: Khoảng 20 đến 30 viên một con Boss và VP khác
Boss loại 02: Khoảng 60 viên một con Boss và VP khác.
Dự kiến một ngày server có 18 Boss loại 1, 24 Boss loại 2. Ngoài ra sẽ có thêm Boss khủng vào 1 số thời gian trong tuần. Lưu ý Đá Mị Lực giao dịch được.


 Pháp bảo môn phái 135 các class đổi bằng 40 Đá Mị Lực.