Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Cẩn Thận Gia Nhập Class và Chuyển Sinh Class.

 

Giai đoạn test có một số Baby báo chuyển sinh nhằm class, một phần là do server chưa việt hóa hoàn thiện, tuy nhiên các baby cũng nên chú ý khi chuyển sinh. NPC điều có tên của Class đó. Chuyển sinh Hoài Quang mà lại NPC Liệt Sơn thì nên suy nghĩ kỹ nhé.
 NPC ghi Gia nhập Class nào là Gia Nhập vào class đó.