Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Bảo Lưu 100% Thẻ Nạp Từ Phiên Bản 9 Sang 11 Class.

 

Để đảm bảo quyền lợi cho gamer, Server Mị Lực thực hiện chế độ bảo lưu dnt thẻ nạp cho các phiên bản trong quá trình phát hành.
Trong phiên bản 11 class sắp tới, sẽ bảo lưu 100% thẻ nạp từ phiên bản 9 class. Các baby có thể liên hệ nhận lại dnt thẻ nạp sau 02 tuần khi server phát hành.


Trong bản này vật phẩm chính là Kim Chuyên có thể dùng để đổi hết tấn cả các VP khác, nên dnt bảo lưu sẽ quy thành Kim Chuyên hoặc dùng để mua Tẩy Điểm, Chuyển Tam Giới. >>> Hướng dẫn nhiệm vụ săn Kim Chuyên Mị Lực

Để tự đảm bảo quyền lợi các baby không nên tham gia gian lận hoặc cho mượn ac (cho mượn hay không đó là quyền của Baby), nếu Baby đang sở hữu 05 tài khoản > có 01 tài khoản gian lận >> 05 tài khoản cùng chủ sở hữu điều bị khóa. Và một khi đã gian lận chế độ bảo lưu của Baby đó sẽ bị hủy bỏ khi server tiếp tục với các phiên bản 12 - 14 - 16 Class.

Xem thêm một số bài viết:  
Giới thiệu Vật phẩm Huy Hiệu Hàn Nguyệt [11 Class] 
Giới Thiệu Vai Trò Đá Mị Lực Trong Phiên Bản 11 Class 
Giới Thiệu Phần Thưởng Câu Cá [11 Class]  

Trong các bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho các Baby về các phẩm phẩm khác cũng như hệ thống chơi trong phiên bản này.

Vì một cộng đồng trong sạch, server mị lực nói không với các thành phần gian lận & gato, hãy cùng mị lực chiến đấu lâu dài nhất có thể, quyền lợi các bạn được đảm bảo qua các hình thức bảo lưu.