Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Trang Bị Càn - Ly - Khảm 135 All Class

 
Tru Tiên Mị Lực - Op trang bị Càn - Ly - Khảm 135 All Class để các bạn có thể tham khảo và chọn lựa. Các dòng op là giống nhau, thông số cơ bản sẽ khác một chút ùy class