Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Thông báo tri ân 30% Donate tích lũy.

 

Thông báo tri ân 30% giá trị Donate tích lũy cho các bạn đã tham gia dnt ủng hộ server, liên hệ GM nhận 30% này từ ngày 05/4/16 đến 15/4/16. Qua mốc thời gian trên sẽ không hỗ trợ.

Ví dụ bạn đã dnt 1000 point, 30% tương đương 300 point. Bạn có thể quy đổi lấy các vật phẩm như sau:
+ Loại vật phẩm chỉ cá nhân đó sử dụng: Tẩy RED, Thời Trang Hạ Tuệ, Châu Cấp Cao, Châu Cấp Thấp, Pháp thân 11, toàn thân 11.
+ Loại vật phẩm có thể chuyển dụng tự do: Đá Mị Lực & Vàng.
     ==========================================
Sau một giai đoạn Test một số vật phẩm, bản Update sau sẽ có một số thay đổi như sau:
+ Xóa không cho thuê Lung Linh Châu Lệ & Tình Tố.
+ Cho đổi Huy Hiệu Hàng Nguyệt lấy Tạo Hóa Châu.
+ Cập nhật đủ khuôn up set 14x
+ Thêm phù giảm đoàn chí mạng 5%
+ Thêm các phù buff Quân lệnh