Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Chọn Class Server Mị Lực Cần Lưu Ý

 

Thực sự tại hạ vẫn thích nhất là bản 9class vì nó cho cảm giác gần gủi, tuy nhiên do đây là bản HQ vừa ra nên có một số ưu ái nhất định giành cho class mới.

Khi chọn class để chơi các bạn nên lưu ý một số thay đổi sau so với bản gốc.
Cửu Lê: Do khi có nguyên thần cao, cửu lê gần như là si hồn liên tục, là một class trâu bò bật nhất >>>  Fix Bỏ hộ phù Thiên Tông.

Quỷ Vương Tông: với cẩm nan giảm tốc, hư không trảm của QVT mất tác dụng, các hộ phù đc x2 điểm cộng của QVT gồm: Phá Hồn, Loạn Vũ, Mộng Yếm, Nộ Long.

Thanh Vân Môn: Tăng cường x2 đối với hộ phù Kiếm Tâm Triệt Ngộ, cũng như sự có mặt của hộ phù Hoa Thiểm Chi Ca.

Thiên Âm Tự: Tăng cường x2 hộ phù Vô Tận Khổ Ải.

Quỷ Đạo: Tăng cường x2 hộ phù Lạc Hồn Chú.