Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Các Vật Phẩm Trang Sức VIP Server Mị Lực

 

Các Vật Phẩm VIP sẽ có trong Server Mị Lực (Trang Sức), Lưu ý xem thông tin các vật phẩm để chọn cho mình một class chơi phù hợp.