Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Việc cần làm khi vừa vào Tru Tiên Mị Lực

 

Vừa vào games các bạn chú ý đến cái rương màu xanh nhé (Bách bảo tương) nó sẽ theo các bạn đến level 150.

1. Mở nó ra, và tiến về phía NPC có shop Bảo Khố, sử dụng cây vũ khi Lv1 của nó cho vì nó đủ dame kết thúc Sơn Trư nhanh gọn.
2.Tiến hành mua một phù dịch chuyển Hà Dương + 1 Viên x2 kinh nghiệm Ngộ đạo linh châu như hình. Đồng thời bán vàng thỏi ra để có lộ phí căn bản nhé. 3. Để có thể auto, các bạn lại NPC bán pháp bảo mua luôn một cái pháp bản cho mình luôn nhé.
  Các bạn lưu ý thêm là các vật phẩm Bác bảo tương Lv1 cho là quan trọng nhé, Linh Tê dùng chát kênh thới giới. PTTP (Phi thiên thần phù) giúp di chuyển nhanh khi làm nhiệm vụ.


 Nếu chơi Nhân tộc thì lại NPC bên dưới.

Về cách sử dụng pháp bảo bạn nào chưa biết thì mời xem bài viết: Hướng dẫn auto pháp bảo trong tru tiên.


Bây giờ bạn tiến ra khỏi cổng thành Hà Dương và chặt chém Sơn Trư & Hồ Diệp được rồi, nếu thoải mái thì auto khoảng 30 phút là level 105. Rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ cần phải làm.