Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Thông báo xử lý "cố ý công khai" sử dụng trang bị +12

 

Các trường hợp ép +12 một lần, ép các trang bị không quan trọng thì sẽ chỉ bị trừ điểm Guild, tuy nhiên nếu cố ý +12 +13 nhiều lần thì tất nhiên sẽ bị xử lý. Cố ý sử dụng trang bị +12 nếu bị phát hiện sẽ bị Blocked ít nhất là 30 ngày, đó là sử dũng lén lúc những có người phát hiện và chụp ảnh báo GM.

Việc công khai sử dụng là một hình thức thách thức cho những quy định của server, nhân vật Edward đã nhiều lần +12 set trang bị chính liên tục, cố ý sử dụng trang bị khi war, một số gamer war cùng có nhắc nhở nhưng vẫn thách thức và tiếp tục sử dụng. Với mức vi phạm trên tài khoản này sẽ bị khóa 60 ngày (tức đến 28/5/16).
Vâng, cũng xin nói thêm việc chọn server phù hợp để chơi là nhu cầu bình thường của tất cả chúng ta, tuy nhiên nếu nghỉ chúng ta cũng nên lựa chọn một cách nghỉ "phù hợp" một chút, còn nếu đã chơi thì cũng nên tôn trọng lẫn nhau để server và gamer cùng hoạt động lâu dài. Dẫu sau ae chơi tru tiên cũng toàn lâu năm và biết hết nhau thui chứ không có gì xa lạ.