Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Quà hàng tuần cho các Bang Hội

 


Quà hàng tuần cho các Bang:
Điểm A (từ 40 điểm): 2000kv + 900 Đá Mị Lực + 10 Gói Tẩy Điểm + 30 Gói KTTN Cấp Chín + 30.000 Châu To
Điểm B (từ 30 đến 39 điểm): 1500kv + 600 Đá Mị Lực + 10 Gói Tẩy Điểm. + 20.000 Châu To
Điểm C (từ 20 đến 29 điểm): 1000kv + 300 Đá Mị Lực + 5.000 Châu To
Điểm D (từ 10 đến 19 điểm): 500kv + 5.000 Châu To
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Quà cho Bang hội giữ LTT trọn tuần gồm:
2000kv + 300 Đá Mị Lực + 4.000 Châu To.
Nếu trong tuần thành bị mất, Quà sẽ chia điều cho 02 Bên. Nếu Mất Thêm lần nữa lại chia tiếp 50% của phía giữ thành. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bang hội cấp 5 trở lên (lộ trình sang tháng phải đạt cấp 6), hàng đêm khung giờ cao điểm từ 18h đến 23h có số lượng thành viên online trên 25, GM sẽ log kiểm tra bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian này và tính điểm >>> max là 14 điểm tuần, ngày 2 điểm.

Hệ số điểm thứ 02 là điểm hoạt động Bang, G có nhiều event hay, war hay, chém gió hay, pk hay, giết auto hay, tạo được không khí hay,... sẽ được các sup ingames ghi nhận và chấm điểm >>> max là 10 điểm tuần.
Hệ thống điểm thứ 03 là điểm Nhiệt huyết, điểm này căn cứ vào việc báo lỗi ingame, báo hack, báo những thành viên hay gato (Bang báo có điểm, Bang bị báo không có điểm & bị trừ điểm hoạt động) có dấu hiệu phá hoại. Bang có nhiều hổ trợ tích cực cho server. >>> max là 30 điểm tuần.