Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Hướng Dẫn Thiên Âm Tự Tu Chân 2 & 3

 

Sau đây là hướng dẫn cho tân thủ khi bạn chọn class Thiên Âm Tự, cũng xin giới thiệu sơ qua TAT với khả năng Buff kháng, đánh mê hoặc cho đồng đội kết thúc, TAT có vai trò vô cùng to lớn trong các trận chiến dạng Bang.
 Như đã nói, Tru tiên có khá nhiều Q (Nhiệm Vụ), tại Mị Lực đơn giản hóa các bạn chỉ cần quan tâm đến các Q tu chân (hay còn gọi là phi cáp truyền thư) để up tầng skill. Bấm Q để xem danh sách các Q.

 Sau khi bái sư chúng ta nhận luôn Q tu chân 2, chỉ việc lại NPC Thợ Rèn mua kỳ trân và trả Q thôi,.

 Tiếp đó nhận luôn Q tu chân 3