Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Hướng Dẫn Sử Dụng PET Thú Nuôi

 

Các bạn mua Pet tại NPC Di Chuyển nhé, sau khi mua chúng ta sẽ mang đi thuần dưỡng > Quay hệ Pet > Quay skill Pet > Ép sao Pet >,... Sau đó là sử dụng. Đơn giản hơn là rao mua trong server.

Mở nó ra ta sẽ được 3 vật phẩm trên, cái đầu tiên khi dùng sẽ tăng Level cho Pet, còn Pet muốn dùng thì phải thuần dưỡng như hình bên dưới.
 Các bạn chú ý các vùng khoanh nhé, cho pet ăn và gọi PET