Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Hướng Dẫn Q Tu Chân 5 All Class

 

 Khi đạt Level 135 các bạn đến gặp NPC Hiên Viên Thiên Sư để nhận Q Phi cáp truyền thư 5 cũng như các chỉ dẫn.

 Chuỗi nhiệm vụ đầu tiên có tên Tật Như Phong, dùng phi thiên thần phù gặp lần lượt các NPC là xong.
 Chuỗi nhiệm vụ thứ 2 có tên từ như lâm, chúng ta phải sang Thanh Vân Môn chặt trúc, Q này phải nhờ AOE phụ thôi.

 Chuỗi nhiệm vụ thứ 3 có tên Xâm Như Hỏa, trong vòng 15p đánh xong con Địa Hành Sơn, Q này nên nhờ 1 hay 2 bạn bè giúp để đánh kịp.

 Chuỗi nhiệm vụ cuối có tên An như sơn, chúng ta phải vào sống chung với Boss 10 phút. Vì nó hút máu rất kinh nên các bạn chuẩn bị 03 loại máu để vào phím bấm 1 2 3 để bấm cho kịp, loại 3 nên là loại HP thường có hồi thêm vài giây sau khi bơm.
 Một mẹo sống còn nữa là chúng ta gọi PET ra chiến, mỗi khi pet chết Boss sẽ đứng im 5 giây.