Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Hướng dẫn Q Tu Chân 4 Các Class Tru Tiên

 

Sau khi lên level 105 chúng ta bắt đầu làm Q tu chân 4, hơi vất vả chút nha các bạn, q này các class điều giống nhau nên hỏi sẽ có nhiều người biết, ngoài ra khi làm Q cũng cần có người hỗ trợ sẽ nhanh hơn.


 Đến đây thì chọn hên xui, xui thì mệt chút, mình chọn dòng cuối hết.
Xong con Boss này về trả Q là xong.