Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Hướng Dẫn Đổi Và Luyện Khí Trang Bị

 

Lưu ý server chỉ luyện khí và quán ma pháp bảo được tại các Map: Tử Trạch - Nam Cương - Côn Luân - Tu La.
Sau khi làm xong Q tu chân 4 rồi, các bạn nên trang bị một set đồ, nếu có thắng thạch thì ta đổi trang bị chân tiên, còn không bạn có thể mua trang bị trắng rồi ép lên thôi.
Các bạn đổi trang bị tại NPC môn phái các class nhé.


 Luyện khí phù dùng để ép trang bị trắng, bổ thiên phù thì ép trang bị chân tiên.