Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Hướng dẫn Liệt Sơn Q Tu Chân tầng 2 & 3

 

Sau đây là hướng dẫn cho tân thủ khi bạn chọn class Liệt Sơn, cũng xin giới thiệu sơ qua LS với khả năng gọi thú hỗ trợ chiến đấu, cách đánh thường khi chơi LS là HIT and RUN, tuy nhiện gặp HQ thì khả năng LS đai là thường tình.
Như đã nói, Tru tiên có khá nhiều Q (Nhiệm Vụ), tại Mị Lực đơn giản hóa các bạn chỉ cần quan tâm đến các Q tu chân để up tầng skill.
Bấm Q để xem danh sách các Q.

 Train auto bãi Sơn Trư - Hồ Điệp lên level 105, chúng ta bắt đầu bấm Q để làm Q Phi cáp truyền thư 2 (Tu chân 2). Các bạn chú ý hình cái phi thiên thần phù phía dưới NPC cần gặp để nhận Q. trong người bạn đã có sẵng 99 cái PTTP khi mở bảo tương level 1. Click chuột vào các bạn lập tức di chuyển đến NPC Triệu Đoan.


 Tu chân 2 của LS vô cùng đơn giản, chỉ cần đến NPC Thợ Rèn thành Hà Dương mua phù quán chú rồi trả Q là xong.
 Tiếp tục nhân Q phi cáp truyền thư 3 ngay sau đó và làm theo hướng dẫn.




Đáng xong 50 dã lang trả Q là up ngay tầng 3.