Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Hướng dẫn cách tăng điểm kỹ năng căn bản

 

Hệ thống kỹ năng của Tru Tiên rất đa dạng, vì trước mắt là giai đoạn chưa chuyển sinh nên chúng tôi xin giới thiệu hệ thống 5 tầng skill và thiên thư, các bạn chơi rồi sẽ hiểu thêm về skill sau khi chuyển sinh sau nhé.

Tru tiên có khá nhiều Q, tại Mị Lực đơn giản hóa các bạn chỉ cần quan tâm đến các Q tu chân để up tầng skill.

Lv 15 (Gia nhập môn phái nếu là nhân tộc)
Lv 45 Q tu chân tầng 2 (Phải làm thì mới mở ra bảng skill mới)
Lv 75 Q tu chân tầng 3
Lv 105 Q tu chân tầng 4
Lv 135 Q tu chân tầng 5

 Để tăng skill các bạn click chuột vào biểu tượng thanh kiếm như vùng khoanh trên hình trên.
 Giao diện kỹ năng như hình trên, mỗi tầng các bạn phải tăng 24 điểm thì mới sang được tầng mới, tính toán sau cho hợp lý cũng là vấn đề.
Đối với các class nhân tộc thì có tầng căn bản phải tăng 9 điểm. Các tầng còn lại 24 điểm
Thần tộc thì tầng 1 phải tăng 32 điểm, các tầng còn lại 24 điểm.
 Các bạn chú ý đến chữ Thiên thư ở hình dưới, click vào nó sẽ hiển thị ra một giao diện điểm thiên thư bổ trợ cho điểm skill. Chuột phải vào điểm skill các bạn sẽ biết được thiên thư nào ảnh hưởng đến skill. Và từ đó mà chọn các tăng hợp lý.
 Theo hình dưới thì tăng thiên thư hỗ trợ cho skill buff chạy nhanh của Hoài Quang.